No.Job Title / PositionExpired Date
1Nhân viên bán hàng 31/12/2019
2Chuyên viên tìm kiếm mặt bằng31/08/2019
3General Admin31/08/2019
4Controlling Manager31/08/2019
5Quản lý cửa hàng31/10/2019
Others Interested
Main Products