Store Information
Store Location :  
DISTRICT 1
Store 49
39 Nguyen Cu Trinh Street, Nguyen Cu Trinh Ward, District 1
Tel. (08)38385712
DISTRICT 3
Store 10
406C Cach Mang Thanh Tam Street, Ward 7, District 3
Tel. (08)39310510
Store 32
63 Tran Quang Dieu Street, Ward 13, District 3
Tel. (08)39311631
Store 40
268 Lê Van Sy Street, Ward 14, District 3
Tel. (08)35262446
Store 70
112 Nguyen Phuc Nguyen street, Ward 9, District 3
Tel. (08) 39311257
Store 72
250A Lý Chính Thắng Street, Ward 9, District 3
Tel. (08) 35260669
DISTRICT 4
Store 87
2C Vinh Hoi, Ward 3, District 4
Tel. (08) 39409866
Store 80
288 Khanh Hoi, Ward 5, District 4
Tel. (08) 39410166
DISTRICT 5
Store 82
25C Su Van Hanh Street, Ward 9, District 5
Tel. (08) 38305197
DISTRICT 7
Store 56
352 Le Van Luong Street, Tan Hung Ward, District 7
Tel. (08)37711988
Store 61
35 Tan My Street, Tan Phu Ward, District 7
Tel. (08) 37711712
Store 137
198/37 Nguyen Van Linh, Tan Thuan Tay Ward, District 7
Tel. (08)38722699
DISTRICT 8
Store 60
126 Duong Ba Trac street, Ward 2, District 8
Tel. (08) 38523651
Store 63
11N Nguyen Thi Tan street, Ward 2, District 8
Tel. (08) 38511104
Store 67
769D Pham The Hien Street, Ward 4, District 8
Tel. (08) 38520577
Store 100
8A Bui Minh Truc, Ward 5, District 8
Tel. (08) 39813650
Store 106
17 Huynh Thi Phung, Ward 04, district 08
Tel. (08) 38500758
Store 108
425 Hung Phu, Ward 8, District 8.
Tel. 38 595 686
Store 122
111-113 Hung Phu, Ward 8, District 8
Tel. 38595718
Store 116
711 Ba Dinh, Ward 10, District 8
Tel. 38 597 990
Store 125
2 Binh Dong, Ward 15, District 8
Tel. (08)39500906
Store 148
61 Cao Xuan Duc, Ward 12, Dist 8
Tel. (08) 39 501 508
Store 172
02 & 04 street 13 (Tám Danh) Ward 4, Dist 8
Tel. 028 3620.4942
DISTRICT 10
Store 76
131 To Hien Thanh street, ward 13, district 10
Tel. (08) 38680196
DISTRICT 11
Store 20
223 Ton That Hiep Street, Ward 12, District 11
Tel. (08)39625801
Store 113
19 Nguyen Van Phu, Ward 5, District 11
Tel. 38 602 126
Store 142
203 Nguyen Thi Nho, Ward 16, District 11
Tel. (08) 39 603 936
Store 163
109 Lac Long Quan, Ward 1, District 11
Tel. (08) 38 580 115
TAN PHU DISTRICT
Store 74
104 Trịnh Đình Trọng street, Phú Trung Ward, Tân Phú District
Tel. (08) 39744377
Store 79
164A Tan Kỳ Tan Quy, Son Ky Ward, Tan phu District
Tel. (08) 38125620
Store 90
47 Street S11, Tay Thanh Ward, Tan Phu District
Tel. (08) 38164067
Store 105
24 Hoa Bang, Tan Son Nhi ward, Tan Phu district
Tel. (08) 38106007
Store 115
147 Ly Thanh Tong, Tan Thoi Hoa Ward, Tan Phu District
Tel. 39 612 326
Store 141
17 Khuong Viet, Phu Trung Ward, Tan Phu District
Tel. (08) 38 601 832
Store 175
324 Tân Kỳ Tân Quý street, Sơn Kỳ Ward, Tân Phú District
Tel.
TAN BINH DISTRICT
Store 66
226D Le Van Sy street, Ward 1, Tan Binh District
Tel. (08) 39970188
Store 112
72 Than Nhan Trung, Ward 13, Tan Binh District.
Tel. 38 122 282
Store 136
5 Nguyen Sy Sach, Ward 15, Tan Binh District
Tel. (08)38155525
Store 139
294 Hong Lac, Ward 11, Tan Binh District
Tel. (08) 38 691 816
BINH THANH DISTRICT
Store 54
156 13 High Way,Ward 26, Binh Thanh District
Tel. (08)35119959
Store 103
43 Nguyen Thuong Hien, ward 9, Binh Thanh District.
Tel.
Store 135
28 Street 8, Ward 26, Binh Thanh District
Tel. (08)35550014
Store 134
245D Chu Van An, Ward 12, Binh Thanh District
Tel. (08)38060868
Store 138
11 Phu My, Ward 22, Binh Thanh District
Tel. (08) 38 408 098
Store 147
31 Bui Dinh Tuy, Ward 26, Binh Thanh District
Tel. (08) 35 111 328
PHU NHUAN DISTRICT
Store 12
141A02 Dang Van Ngu street, Ward 14, Phu Nhuan District
Tel. (08)39917320
Store 35
29 Dang Van Ngu ,Ward 10, Phu Nhuan District
Tel. (08)39915103
Store 155
553/73 Nguyen Kiem, Ward 9, Phu Nhuan District
Tel. (08) 39 976 966
GO VAP DISTRICT
Store 117
240 Pham Van Chieu, Ward 9, Go Vap District
Tel. 38 312 342
Store 111
338-340 Dương Quảng Hàm, Ward 5, Go Vap District
Tel. 39 852 251
Store 128
99A Huynh Khuong An, Ward 5, Go Vap District
Tel. (08)35888991
Store 149
921 Pham Van Bach, Ward 12, Go Vap Dist
Tel. (08) 38 311 877
Store 157
383/7 Quang Trung, Ward 10, Go Vap District
Tel. (08) 39 890 086
Store 162
117/4 Street 3 (Duong Quang Ham), Ward 5, Go Vap District
Tel. (08) 38 953 315
Store 164
634 Le Van Tho, Ward 13, Go Vap District
Tel.
Store 168
708 Phan Văn Tri, Ward 10, Go Vap District
Tel.
DISTRICT 2
Store 96
535 Nguyen Thi Dinh, Cat Lai Ward, District 2
Tel. (08) 38976710
Store 124
55 Street 15, An Phu Ward, District 2
Tel. (08)62814448
Store 156
114 Nguyen Duy Trinh, Binh Trung Tay Ward, District 2
Tel. (08) 37 438 086
DISTRICT 6
Store 86
201 Minh Phung, Ward 9, district 6
Tel. (08) 39600001
Store 144
171 Gia Phu, Ward 1, District 6
Tel. (08) 39 675 508
Store 145
210A Pham Van Chi, Ward 4, Dist 6
Tel. (08) 38 540 048
Store 150
118A Van Than, Ward 8, District 6
Tel. (08) 38 543 859
Store 154
163A Tan Hoa Dong, Ward 4, District 6
Tel. (08) 38 777 098
Store 160
173 Phan Văn Khỏe Street, Ward 5, District 6
Tel.
DISTRICT 9
Store 102
436 Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A ward, District 9
Tel.
Store 120
29 Street 18, Phuoc Binh Ward, District 9
Tel. 37282188
Store 165
105 Duong Dinh Hoi, Phuoc Long Ward, District 9
Tel.
Store 173
Sky9- 1 Street 1, Phú Hữu Ward, District 9
Tel.
DISTRICT 12
Store 126
175 KP5, Dong Hung Thuan Ward, District 12
Tel. (08)35921126
THU DUC DISTRICT
Store 109
43 Chuong Duong, Linh Chieu Ward, Thu Duc District
Tel. 37 201 686
Store 159
18A Phu Chau, Tam Phu Ward, Thu Duc District
Tel. (08) 37 298 202
Store 158
240 Hoang Dieu, Linh Chieu Ward, Thu Duc District
Tel. (08) 38 973 866
Store 166
357 To Ngoc Van, Linh Dong Ward, Thu Duc District
Tel.
Store 169
211 Tô Ngọc Vân Street, Linh Đông Ward, Thủ Đức District
Tel.
Store 174
82 Street 17, Linh Chiểu Ward, Thủ Đức District
Tel.
Binh Chanh District
Store 91
48 Street 10, Binh Hung, Binh Chanh District
Tel. (08) 3 758 9175
BINH TAN DISTRICT
Store 107
221 street No. 5, Binh Hung Hoa ward, Binh Tan district.
Tel. (028) 37673024
Others Interested