Liên hệ bộ phận thu mua (Dành cho nhà cung cấp)

Chúng tôi chào đón tất cả nhà cung cấp mong muốn hợp tác, liên kết với chúng tôi. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Bộ Phận Thu Mua thông qua số điện thoại: (08) 352 600 03, nhấn line 126 hoặc 127.


Thông tin khác