Ứng dụng BCARD

 ĐIU KHON S DỤNG          

          Chào mừng Quý khách đến với ứng dụng BCARD.          

          Bằng việc đăng ký tài khoản và sử dụng ứng dụng BCARD, Quý khách đang đồng ý với các điều khoản dưới đây. Vì vậy vui lòng đọc kỹ các điều khoản.          

          1. Đăng ký s dụng và đăng nhập tài khon          

          Quý khách đăng nhập ứng dụng BCARD bằng số điện thoại mà Quý khách đã đăng ký với B’s mart.  Ứng dụng BCARD xác định Quý khách là người duy nhất sử dụng số điện thoại này bằng việc gửi tin nhắn có chứa OTP (One-Time-Password).

          Nếu OTP được xác minh, Quý khách sẽ có thể truy cập được thông tin của tài khoản và sử dụng điểm đang có trong tài khoản.          

          Vì sự tiện lợi của Quý khách, ứng dụng BCARD sẽ duy trì trạng thái đăng nhập trên điện thoại cho đến khi Quý khách chọn đăng xuất.          

          2. Chính sách thưng đim          

          B’s mart sẽ thưởng điểm vào tài khoản của Quý khách dựa trên số tiền (doanh số mua hàng trước thuế) mà Quý khách chi tiêu tại B’s mart.          

          Công thức tính điểm cho khách hàng sẽ là 1 điểm cho mỗi 10,000 đồng chi tiêu hợp lệ tại B’s mart.          

          Số tiền chi tiêu hợp lệ sẽ không bao gồm giao dịch mua các sản phẩm trong danh sách sản phẩm loại trừ, dịch vụ thu hộ… B’s mart được toàn quyền thay đổi công thức tính điểm và danh sách sản phẩm loại trừ vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.  

          Điểm thưởng được tính toán và ghi nhận dựa trên doanh số mua hàng trước thuế và sẽ được chuyển vào tài khoản của Quý khách trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm mua hàng. 

          Điểm thưởng có thời hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày điểm được chuyển vào tài khoản của Quý khách.             

          3. S dụng đim thưng          

          Mỗi điểm thưởng có giá trị 100 đồng và có thể được sử dụng để đổi thành quà tặng hoặc phiếu mua hàng

          trong gian hàng quà tặng trên ứng dụng BCARD. Mỗi tài khoản tích luỹ sẽ có 01 số điện thoại tương ứng được đăng ký để sử dụng điểm.          

          4. Chng gian lận          

          Nếu Quý khách bị mất điện thoại hoặc không còn sở hữu số điện thoại đăng ký tài khoản, Quý khách vui lòng thông báo cho B’s mart để thay đổi số điện thoại. Nếu không được thông báo, B’s mart sẽ không chịu trách nhiệm nếu có thất thoát điểm thưởng hoặc điểm thưởng sử dụng không đúng mục đích.          

          Mọi hành vi gian lận, bao gồm nhưng không giới hạn việc cố tình mua hàng trong tháng để được tích luỹ điểm / nâng hạng rồi trả hàng vào tháng kế tiếp sau khi nhận được điểm thưởng, đều bị cấm.          

          Bất kỳ việc không tuân thủ thỏa thuận, gian lận hoặc lạm dụng liên quan, hoặc trình bày sai lạc của bất kỳ thông tin được cung cấp cho B’s mart bởi Quý khách hay bất cứ ai thay mặt của Quý khách có thể dẫn đến việc chấm dứt tài khoản thành viên của Quý khách tại ứng dụng BCARD và tịch thu phần điểm đã tích lũy của Quý khách. 

          Nếu B’s mart có lý do nào để nghi ngờ hoạt động gian lận có liên quan đến tài khoản của Quý khách, B’s mart có quyền trì hoãn hoặc từ chối tặng điểm thưởng hoặc từ chối đổi quà.          

          5. Bo mật thông tin khách hàng         

          B’s mart không tiết lộ thông tin của quý khách cho bên thứ ba trừ trường hợp:          

          (1) thực hiện theo yêu cầu của cơ quan chính phủ hoặc của tòa án          

          (2) phục vụ nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích          

          (3) trao đổi thông tin khách hàng các bên thứ 3 là đối tác, đại lý của B’s mart.          

          6. Sa đi và chm dứt dịch vụ         

          B’s mart có quyền sửa đổi hoặc ngừng cung cấp dịch vụ bất cứ lúc nào. Nếu Quý khách không hài lòng với bất kỳ khía cạnh nào của dịch vụ, Quý khách có thể để lại góp ý, bình luận cho B’s mart. Quý khách

đồng ý rằng B’s mart sẽ không chịu trách nhiệm với Quý khách hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc điều chỉnh, tạm ngừng hoặc chấm dứt dịch vụ.          

          7. Điu khon áp dụng và cam kết         

          Thỏa thuận này có hiệu lực áp dụng ngay khi được đăng tải trên ứng dụng BCARD. Khi Quý khách đăng ký sử dụng ứng dụng BCARD có nghĩa Quý khách đã đồng ý chấp nhận mọi điều khoản này. Các điều khoản này dựa trên cơ sở pháp luật Việt Nam và có thể thay đổi mà không báo trước. Mọi quyết định cuối cùng thuộc về B’s mart. Việc tiếp tục tham gia các chương trình sau khi sửa đổi sẽ được coi là sự chấp thuận của Quý khách đối với các sửa đổi như vậy.

 

Thanh toán hóa đơn
Thanh toán bằng thẻ
ATM
Ứng dụng BCARD
Thông tin khác
Sản phẩm tiêu biểu